اخبار بورس اوراق بهادار

مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران منتشر کرد: بررسی ابزارهای مالی با پوشش سرمایه‌ای برای تأمین مالی در بازارهای اوراق بهادار

بورس‌های اوراق بهادار با راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید می‌توانند گزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را در اختیار سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و نهادهای مالی قرار دهند تا هر یک از آنها مطابق با اهداف و نیازهای خود اقدام به سرمایه‌گذاری در این ابزارها کنند.

10/13/2019 8:34:34 AM

معامله بیش از 20670 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 20 مهرماه 1398 در 415 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 772 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 20 هزار و 673 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1178 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/12/2019 6:33:14 PM

اطلاعیه عرضه 5/74 درصدی سهام شرکت ملی صنایع مس ایران(فملی) به صورت عمده (غیر مدیریتی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

10/12/2019 4:36:56 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/07/20

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

10/12/2019 4:34:29 PM

اطلاعیه تعدیل قیمت اعمال و اندازه قرارداد اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) با سررسیدهای مهر ماه و دی‌ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند به استناد تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 13987/07/17 شرکت پالایش نفت اصفهان، مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ 20،000،000 میلیون ریال به مبلغ 51،000،000 میلیون ریال از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه، قیمت اعمال و اندازه قرارداد اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) در سررسیدهای مهرماه و دی‌ماه 1398 به شرح زیر تغییر یافته است:

10/12/2019 4:21:38 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/07/20

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

10/12/2019 4:11:35 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/07/20)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

10/12/2019 4:08:26 PM

گزارش عرضه اولیه سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر (کویر )

خلاصه وضعیت عرضه اولیه سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر (کویر )

10/12/2019 12:18:15 PM

در پایان هفته منتهی به 17 مهر ماه 98: ارزش معاملات بورس تهران به 108864 واحد رسید

در پایان معاملات هفته منتهی به 17 مهرماه 98، ارزش معاملات به 108864 واحد رسید.

10/9/2019 6:25:41 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/07/17

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

10/9/2019 6:15:59 PM

خرید بیش از 18000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 17 مهرماه 1398 در 1 میلیون و 264 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 17 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 18 هزار و 23 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1144 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/9/2019 6:03:16 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/07/17

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

10/9/2019 5:46:15 PM

ثبت رکوردی جدید در حجم معاملات بازار اختیار معامله بورس تهران

طی معاملات امروز چهارشنبه 17 / 07 / 1398، رکورد جدیدی در بازار قراردادهای اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسید.

10/9/2019 5:21:21 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/07/17)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

10/9/2019 4:53:56 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 1398/07/17

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

10/9/2019 4:52:02 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/07/17

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

10/9/2019 4:15:33 PM

ششمین عرضه اولیه سال 98 در بورس تهران انجام شد: کشف قیمت 6250 ریالی هر سهم فولاد سپید فراب کویر

امروز چهارشنبه مورخ 17 مهر ماه 98، تعداد 240 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر با نماد ' کویر' به روش ثبت سفارش در بورس تهران عرضه اولیه و کشف قیمت شد.

10/9/2019 1:11:04 PM

جابه جایی بیش از 20950 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 15 مهر ماه 1398 در 422 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 858 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 20 هزار و 954 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1148 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/8/2019 6:16:25 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/07/16

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

10/8/2019 5:37:04 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/07/16

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

10/8/2019 5:35:03 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/07/16)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

10/8/2019 5:32:01 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/07/16

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

10/8/2019 5:28:41 PM

اطلاعیه گشایش نماد صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران در روز شنبه مورخ 1398/07/20

به اطلاع می رساند، صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان پس از تغییر نوع از «صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال» به «صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF)» در نظر دارد نماد معاملاتی صندوق مذکور را بر اساس مجوز شماره ی 122/54267 مورخ 1398/06/30 سازمان بورس و اوراق بهادار، در بورس اوراق بهادار تهران گشایش نماید. صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار به شمار می‌آید. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت می‌نماید. توضیحات این اطلاعیه در مورد صندوق سرمایه گذاری مورد نظر کامل نیست و اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن در دسترس می‌باشد. ( شرح در پیوست)

10/8/2019 5:04:58 PM

ثبت نام دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس مرحله 71 (مهرماه 1398)

در راستای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و آشنایی عموم با بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و الزامات آن، و همچنین پیرو استقبال گسترده علاقمندان از برگزاری این دوره‌ها، هفتادو یکمین دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس در مهرماه 1398 برگزار می‌شود.

10/8/2019 12:58:07 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/07/15

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

10/7/2019 7:21:28 PM

معامله بیش از 19419 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 15 مهر ماه 1398 در 475 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 929 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 19 هزار و 419 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1172 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/7/2019 7:04:40 PM

اطلاعیه لغو عرضه عمده کنترلی سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

ه اطلاع فعالان محترم بازار می رساند با عنایت به نامه شماره 10544-98 مورخ 1398/07/15شرکت کارگزاری بانک سپه(سهامی خاص) مبنی بر لغو عرضه 50 درصد به اضافه یک سهم از سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (موضوع اطلاعیه شماره 181/65449 مورخ 1398/06/30) عرضه فوق در روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 انجام نخواهد شد.

10/7/2019 6:47:48 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/07/15)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

10/7/2019 6:14:17 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/07/15

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

10/7/2019 6:13:14 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/07/15

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

10/7/2019 6:11:40 PM

در سطح کشور رقم خورد: استقبال سرمایه گذاران از دوره‌های آموزشی بورس تهران

دوره‌های آموزشی و فرهنگ سازی در تالار معاملات حافظ و 22 تالار منطقه ای در سطح کشور به طور مستمر در قالب کلاس و دوره های ترمیک برگزار می‌شود.

10/7/2019 12:51:09 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)برای سررسید اردیبهشت‌ماه و آبان ماه 1399 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خریدو فروش بر روی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در سررسید اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه 1399 از روز ‌دوشنبه مورخ 1398/07/15در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز میشود.

10/7/2019 8:46:13 AM

چهارشنبه 17 مهر انجام می شود: عرضه اولیه سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر (کویر)

عرضه اولیه سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر (کویر)روز چهارشنبه مورخ 17 / 07 / 1398 در بورس تهران انجام می شود.

10/7/2019 8:34:29 AM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/07/14

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

10/6/2019 6:53:03 PM

عرضه اولیه سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر (کویر )

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند در روز چهارشنبه مورخ 1398/07/17 تعداد 240 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر به عنوان پانصد وسی و سومین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش 'ساخت فلزات اساسی'، گروه و طبقه ' ساخت آهن و فولاد اساسی ' در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد 'کویر' به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. مشخصات عرضه به شرح پیوست می باشد:

10/6/2019 6:50:52 PM

اطلاعیه عرضه 1/ 6 درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(وساخت) به صورت عمده (غیر مدیریتی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

10/6/2019 6:41:13 PM

ارزش معاملات بورس تهران به24391 میلیارد ریال رسید

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 14 مهر ماه 1398 در 492 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 354 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 24 هزار و 391 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1169 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/6/2019 5:43:22 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/07/14

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

10/6/2019 4:28:07 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/07/14

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

10/6/2019 4:25:33 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/07/14)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

10/6/2019 4:24:32 PM

فردا برگزار می شود: جلسه معارفه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر

فردا دوشنبه مورخ 1398/07/15، جلسه معارفه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) برگزار می شود.

10/6/2019 3:14:22 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) برای سررسید خرداد ماه و مهر ماه 1399 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) در سررسید خرداد‌ماه و مهر‌ماه 1399، از روز ‌چهارشنبه مورخ 1398/07/17 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز میشود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راهاندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکانپذیر میباشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) در سررسید خرداد‌ماه 1399، به شرح جدول پیوست است:

10/6/2019 12:16:50 PM

عبور ارزش معاملات بورس تهران از 26140 میلیارد ریال

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 13 مهر ماه 1398 در 601 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 472 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 26 هزار و 143 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1196 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/5/2019 6:14:52 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/07/13

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

10/5/2019 5:07:09 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/07/13

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

10/5/2019 4:11:22 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/07/13

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

10/5/2019 3:59:48 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/07/13)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

10/5/2019 3:57:26 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام بانک ملت (وبملت) برای سررسید آبان‌ماه و بهمن ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام بانک ملت (وبملت) در سررسید آبان‌ماه و بهمن‌ماه 1398، از روز ‌شنبه مورخ 1398/07/13 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می¬شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام بانک ملت (وبملت) در سررسید آبان‌ماه 1398، به شرح جدول پیوست است:

10/5/2019 9:13:01 AM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت پارس‌ خودرو (خپارس) برای سررسید آبان‌ماه و بهمن ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت پارس‌ خودرو (خپارس) در سررسید آبان‌ماه و بهمن‌ماه 1398، از روز ‌شنبه مورخ 1398/07/13 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت پارس‌ خودرو (خپارس) در سررسید آبان‌ماه 1398، به شرح جدول پیوست است:

10/5/2019 9:10:25 AM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت مخابرات ایران (اخابر) برای سررسید های دی‌ماه 1398، خردادماه و مهرماه 1399 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت مخابرات ایران (اخابر) در سررسیدهای دی‌ماه 1398، خردادماه و مهرماه 1399 از روز ‌شنبه مورخ 1398/07/13 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت مخابرات ایران (اخابر) در سررسید دی‌ماه 1398، به شرح جدول پیوست است:

10/5/2019 9:06:04 AM

در هفته منتهی به 10 مهرماه 98 رقم خورد: ارزش معاملات از 140750 میلیارد ریال گذشت

در پایان معاملات هفته منتهی به 10 مهرماه 98، شاخص کل با 72 / 3 درصد افزایش به رقم 326117 واحد رسید.

10/2/2019 6:38:02 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/07/10

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

10/2/2019 6:04:36 PM

خرید بیش از 28488 میلیارد ریال اوراق بهادار در 553 هزار دفعه

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 10 مهرماه 1398 در 553 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 85 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 28 هزار و 488 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1191 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/2/2019 6:01:41 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/07/10)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

10/2/2019 5:29:18 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 1398/07/10

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

10/2/2019 5:24:17 PM

اطلاعیه لغوعرضه عمده غیر مدیریتی سهام شرکت ایران خودرو

به اطلاع فعالان محترم بازار می رساند با عنایت به نامه شماره 7373/ص/98 مورخ 1398/07/10 شرکت کارگزاری بانک ملت(سهامی خاص) مبنی بر انصراف عرضه کننده-سهام مسدود متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- از عرضه 1/04 درصدی از سهام شرکت ایران خودرو (موضوع اطلاعیه شماره 181/65639 مورخ 1398/07/02) عرضه فوق در روز شنبه مورخ 1398/07/13انجام نخواهد شد.

10/2/2019 5:10:53 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/07/10

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

10/2/2019 4:14:15 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/07/10

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

10/2/2019 4:12:34 PM

درج صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ارمغان ایرانیان با نماد «ارمغان» در بورس تهران

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله ارمغان ایرانیان با نماد «ارمغان» در فهرست نرخ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد.

10/2/2019 1:44:28 PM

ثبت نام دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس مرحله 71 (مهرماه 1398)

در راستای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و آشنایی عموم با بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و الزامات آن، و همچنین پیرو استقبال گسترده علاقمندان از برگزاری این دوره‌ها، هفتادو یکمین دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس در مهرماه 1398 برگزار می‌شود.

10/2/2019 9:21:05 AM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) برای سررسید دی ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) در سررسید دی‌ماه 1398، از روز ‌چهارشنبه مورخ 1398/07/10 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) در سررسید دی‌ماه 1398، به شرح جدول پیوست است:

10/2/2019 9:20:04 AM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)‌ (وغدیر) برای سررسید اردیبهشت ماه و آبان ماه 1399 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)‌ (وغدیر) در سررسید اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه 1399، از روز ‌دوشنبه مورخ 1398/07/15 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)‌ (وغدیر) در سررسید اردیبهشت‌ماه 1399، به شرح جدول پیوست است:

10/2/2019 9:17:23 AM

معامله بیش از 34364 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 9 مهر ماه 1398 در 697 هزار دفعه، تعداد 8 میلیارد و 820 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 34 هزار و 364 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1191 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

10/1/2019 6:48:03 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/07/09

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

10/1/2019 4:17:31 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/07/09)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

10/1/2019 4:09:31 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/07/09

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

10/1/2019 4:08:31 PM

تغییر مالکیت بیش از 25037 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 8 مهر ماه 1398 در 536 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 29 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 25 هزار و 47 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1186 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/30/2019 6:19:57 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/07/08

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

9/30/2019 4:42:51 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/07/08

در این گزارش که توسط اداره آمارواطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

9/30/2019 4:29:32 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/07/08)

این گزارش که توسط اداره آمار واطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

9/30/2019 4:28:20 PM

درج اوراق مشارکت شهرداری مشهد با نماد 'مشهد112 '

اوراق مشارکت شهرداری مشهد با نماد «مشهد112» از این تاریخ (هشتم مهرماه 1398) در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌گردید.

9/30/2019 10:19:19 AM

مبادله بیش از 30527 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 7 مهر ماه 1398 در 638 هزار دفعه، تعداد 8 میلیارد و 381 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 30 هزار و 527 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1161 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/29/2019 5:20:27 PM

ارایه ابزار جدید بورس تهران در نشست بورس های اسلامی 2019

مجمع سالانه بورس های عضو سازمان کنفرانس های اسلامی در روز پنجشنبه چهارم مهر 1398 به میزبانی بورس استانبول برگزار شد.

9/29/2019 4:00:24 PM

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار منتشر شد: افزایش 71 درصدی ارزش معاملات در شهریور 98

ارزش معاملات در مقایسه با پایان ش 98، معادل 71 درصد افزایش یافت و از 215639 میلیارد ریال به 368312میلیارد ریال رسید.

9/28/2019 6:09:51 PM

خرید بیش از 22400 میلیارد ریال اوراق بهادار در 512 هزار دفعه

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 6 مهرماه 1398 در 512 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 747 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 22 هزار و 400 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 11695 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/28/2019 5:54:51 PM

در پایان اولین هفته پاییز رقم خورد: معامله بیش از 106885 میلیارد ریال اوراق بهادار بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 3 مهرماه 98، شاخص کل با 88 / 6 درصد افزایش به رقم 314409 واحد رسید.

9/25/2019 8:21:35 PM

همایش معرفی قابلیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ویژه استان اصفهان برگزار شد

همایش معرفی قابلیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ویژه استان اصفهان با حضور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس، مدیران عامل چند شرکت تامین سرمایه و گروهی از علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد.

9/25/2019 6:56:25 PM

خرید بیش از 21540 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 3 مهر ماه 1398 در 528 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 781 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 21 هزار و 544 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1141 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/25/2019 6:05:13 PM

آغاز به کار پنجمین نمایشگاه بورس، بانک ، بیمه و صنایع وابسته در اصفهان

پنجمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه باحضور آقایان سیستانی فرمانداراصفهان ، تهرانی معاون مالی اقتصادی شهرداری اصفهان،عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی استان اصفهان در محل نمایشگاه بین المللی این استان برگزار شد.

9/24/2019 7:42:58 PM

ارزش معاملات بورس تهران از 22949 میلیارد ریال گذشت

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 2 مهر ماه 1398 در 528 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 883 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 22 هزار و 949 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1141 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/24/2019 5:29:46 PM

برای سه ماهه دوم سال 98: فهرست 50 شرکت فعال تر بورس تهران اعلام شد

فهرست 50 شرکت فعال تر بورس تهران برای سه ماهه دوم سال 98 اعلام شد.

9/23/2019 7:21:05 PM

معامله بیش از 23920 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 1 مهر ماه 1398 در 480 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 338 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 23 هزار و 921 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1138 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/23/2019 5:14:02 PM

افزایش 71 درصدی ارزش معاملات بورس تهران در شهریور ماه 98

در پایان معاملات شهریورماه 98، شاخص کل نسبت به تیر ماه ، 52 / 13 درصد افزایش را نشان می دهد.

9/23/2019 2:12:00 PM

رئیس شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه گفت: بورس تهران پیشانی ارتباطی بازار سرمایه با عموم مردم

مراسم تقدیر و تشکر از حمید روح بخش مدیر روابط عمومی سابق بورس تهران با حضور مدیران روابط عمومی ارکان و شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

9/22/2019 5:12:22 PM

ارزش معاملات بورس تهران از 22900 میلیارد ریال عبور کرد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 31 شهریورماه 1398 در 412 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 296 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 22 هزار و 912 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1104 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/22/2019 5:04:32 PM

خرید بیش از 15550 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس بهادار تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 30 شهریورماه 1398 در 372 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 39 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 15 هزار و 558 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1088 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/21/2019 6:19:14 PM

تغییر مالکیت بیش از 18090 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 27 شهریورماه 1398 در 493 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 341 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 18 هزار و 90 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1075 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/18/2019 5:57:09 PM

در هفته پایانی شهریور ماه رقم خورد : افزایش بیش از 126 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 27 شهریورماه 98، شاخص کل با 92 / 1 درصد کاهش به رقم 294167 واحد رسید.

9/18/2019 4:59:51 PM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 82

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد

9/18/2019 9:52:32 AM

عبور ارزش معاملات بورس تهران از 28590 میلیارد ریال

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 26 شهریورماه 1398 در 655 هزار دفعه، تعداد 10 میلیارد و 452 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 28 هزار و 596 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1104 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/17/2019 6:31:56 PM

درج 7000 میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری مشهد با دو نماد 'مشهد 0112 ' و 'مشهد 1412'

اوراق مشارکت شهرداری مشهد با دو نماد «مشهد1412» و «مشهد0112» به منظور تامین مالی اجرای فاز 3 خط 3 قطار شهری مشهد، از این تاریخ (بیست و ششم شهریورماه 1398) در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌گردید.

9/17/2019 9:26:27 AM

ارزش معاملات بورس تهران از 25240 میلیارد ریال گذشت

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 25 شهریورماه 1398 در 594 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 662 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 25 هزار و 249 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1117 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/16/2019 6:08:30 PM

خرید بیش از 23140 میلیارد ریال اوراق بهادار در 628 هزار دفعه

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 24 شهریورماه 1398 در 628 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 690 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 23 هزار و 142 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1105 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/15/2019 5:53:03 PM

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر(سهامی عام) درج شد

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با نماد « کویر» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

9/14/2019 6:26:25 PM

رکورد شکنی شاخص کل بورس تهران با صعود به قله 304 هزار واحدی

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 23 شهریورماه 1398 در 699 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 514 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 21 هزار و 944 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1112 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/14/2019 4:00:27 PM

رییس جمهوری: بورس؛ دلگرم کننده است

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در سایه درس‌آموزی از ابا عبدالله حسین(ع) و حادثه کربلا، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود، اظهار داشت: امروز وظیفه اصلی همه مسئولان و کارگزاران نظام اعم از دولتی و غیردولتی و ایستادن واقعی در کنار امام حسین(ع)، تلاش برای رفع مشکلات مردم و یادآوری عزت و صبوری در برابر فشارهای حداکثری دشمنان به مردم است.

9/12/2019 5:29:16 PM

وزیر اقتصاد: بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شرایط کنونی بورس به گونه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان یک تکیه‌گاه بخش خصوصی برای تامین مالی یاد کرد و اظهار داشت: در زمینه هدایت نقدینگی و نیز مراجعه فعالان اقتصادی و بنگاه‌داران برای رفع مشکل مالی و تامین نقدینگی از طریق بورس می توان به این بازار تکیه کرد.

9/12/2019 5:24:58 PM

عضو سابق هیات مدیره بورس تهران گفت: تداوم رشد بورس در سایه رکود بازارهای موازی

عضو سابق هیات مدیره بورس تهران روند بازار سرمایه را با تکیه بر ورود روزافزون نقدینگی و پیش بینی گزارش های خوب صنایع، رو به رشد ارزیابی کرد و عبور شاخص از ۳۰۰ هزار واحد را اتفاقی بدیهی برای این روزها دانست.

9/12/2019 5:15:26 PM

در سومین هفته شهریور ماه : بیش از 51 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد

در پایان معاملات هفته منتهی به 20 شهریورماه 98، شاخص کل با 36 / 3 درصد افزایش به رقم 299931 واحد رسید.

9/11/2019 6:16:32 PM

عبور ارزش معاملات بورس تهران از 16590 میلیارد ریال

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 20 شهریورماه 1398 در 472 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 298 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 16 هزار و 594 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1096 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

9/11/2019 4:47:32 PM
تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم
88481321
88480563

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع