دفتر مرکزی


آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بیست و سوم ، پلاک 10 ، طبقه دوم

تلفن دفتر مرکزی: 88481321-88480563-88481879-88482117

فاکس دفتر مرکزی: 88480249

ارتباط با شرکت: Sina_broker@yahoo.com


تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم
88481321
88480563

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع