مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
 سمت نام و نام خانوادگی 
 رئیس هیات مدیره زهره کریمی 
عضو موظف هیات مدیره  رضا کاظم زاده

مدیر عامل و
نائب رئیس هیات مدیره
رامین ملماسی

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم
88481321
88480563

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع